Documents

Documents which must be held by the carrier to provide transport services abroad.
It is forbidden to transport horses without these documents.


Transporter Permit
Mean of Transport Approval Horsebox DOA 38270
Mean of Transport Approval Horsebox DOA 45507
Mean of Transport Approval Horsebox DOA 55915
Mean of Transport Approval Trailer DOA 2055P
Mean of Transport Approval Trailer DW 479KP
Driver/Attendent Identification Artur Zuchowicz
Driver/Attendent Identification Paweł Musiołowski
Driver's Certificate Artur Zuchowicz

Do transportu międzynarodowego dla każdego przewożonego konia wymagane jest świadectwo zdrowia w systemie TRACES. Świadectwo takie wystawia powiatowy lekarz weterynarii i jest ono ważne 48 godzin. Wyrobienie świadectwa zdrowia należy do obowiązków zlecającego transport. Bez tego dokumentu transport nie może być zrealizowany.
W transporcie krajowym świadectwo zdrowia nie jest wymagane.