Warunki współpracy


 1. Konie są przewożone na koszt właściciela. Uzgodniona przed usługą stawka nie podlega negocjacji po wykonaniu usługi.
 2. Płatność za usługę dokonywana jest gotówką po rozładunku koni w miejscu przeznaczenia.
 3. Zleceniobiorca pokrywa opłaty drogowe (opłaty autostradowe, winiety, tunele). Zleceniodawca pokrywa koszty promu, frachtu lotniczego, dokumentów weterynaryjnych.
 4. Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty poniesione na trasie, które są niezbędne dla dobrostanu konia, takie jak dodatkowe postoje lub koszty lekarza weterynarii.
 5. Transport wykonujemy po wcześniejszym wysłaniu do nas wypełnionego zapytania ofertowego na nasz adres e-mail: arturzuchowicz@poczta.onet.pl
 6. Transport następuje z zastrzeżeniem warunków CMR, co oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za uszkodzenie konia tylko w razie wypadku drogowego. Nie odpowiadamy natomiast za obtarcia, skaleczenia, stłuczenia i inne uszkodzenia ciała w wyniku zachowania się zwierzęcia podczas transportu oraz podczas załadunku i rozładunku. Zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia. Chętnie udzielimy Państwu więcej informacji w tym zakresie.
 7. Nasza firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku wszelkich opóźnień spowodowanych przez korki, wypadki, problemy niezależne od nas i wynikające z tego konsekwencje dla frachtu lotniczego, konkursów sportowych, i innych zobowiązań klienta.
 8. Jeśli są jakieś szczególne okoliczności, niezależnie od ich charakteru w odniesieniu do konia (jak np. wymogi podania leków lub trudności z koniem, które mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka i/lub zwierzęcia), klient zobowiązany jest zgłosić to przed rozpoczęciem transportu.
 9. Nasi pracownicy służą pomocą podczas załadunku i rozładunku zwierząt, jednak odpowiedzialność za te czynności spoczywa na właścicielu/opiekunie koni. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia koni podczas załadunku i rozładunku.
 10. W przypadku odwołania transportu łączonego koszty ponoszone przez klienta są proporcjonalna do poniesionych kosztów rzeczywistych.
 11. Istnieje możliwość podpisania umowy na usługę transportu.
 12. Dojazd do klienta jest płatny tak samo jak trasa przejazdu.
 13. Nie wypożyczamy naszego sprzętu, lecz wykonujemy zlecenia osobiście.
 14. Konie transportowane przez naszą firmę muszą posiadać paszporty i niezbędne dokumenty weterynaryjne. Wszelkie koszty wynikające z braku tych dokumentów będą ponoszone przez klienta.
 15. Do przewozu koni poza terenem kraju klient musi wyposażyć konia w następujące dokumenty:
  • Paszport hodowlany z wbitymi szczepieniami
  • Świadectwo zdrowia (wydawane przez powiatowego lekarza weterynarii)