Dokumenty

Uprawnienia, które musi posiadać przewoźnik, aby mógł wykonywać transport koni za granicę:


Zezwolenie dla przewoźnika zgodne z art. 11 ust.1
Świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego do długotrwałego transportu zgodnie z art. 18 ust.2 dla koniowozu DOA 38270
Świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego do długotrwałego transportu zgodnie z art. 18 ust.2 dla koniowozu DOA 45507
Świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego do długotrwałego transportu zgodnie z art. 18 ust.2 dla koniowozu DOA 55915
Świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego do długotrwałego transportu zgodnie z art. 18 ust.2 dla przyczepy DOA 2055P
Świadectwo zatwierdzenia środka transportu drogowego do długotrwałego transportu zgodnie z art. 18 ust.2 dla przyczepy DW 479KP
Licencja dla kierowców i osób obsługujących zgodna z art. 17 ust.2 - Artur Zuchowicz
Licencja dla kierowców i osób obsługujących zgodna z art. 17 ust.2 - Paweł Musiołowski
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierowcy/konwojenta - Artur Zuchowicz

Do transportu międzynarodowego dla każdego przewożonego konia wymagane jest świadectwo zdrowia w systemie TRACES. Świadectwo takie wystawia powiatowy lekarz weterynarii i jest ono ważne 48 godzin. Wyrobienie świadectwa zdrowia należy do obowiązków zlecającego transport. Bez tego dokumentu transport nie może być zrealizowany.
W transporcie krajowym świadectwo zdrowia nie jest wymagane.